E-Konsolosluk Noter-Vekaletname Randevu Alma ve Sorgulama

E-Konsolosluk Noter – Vekaletname Randevu Alma ve Sorgulama İşlemleri internetten konsolosluk randevu sistemi üzerinden yapıldığı gibi Konsolosluk Çağrı merkezine aranarakta yapılabilir.. Ev alım satımı tapu işlemleri için vekaletname verme, boşanma işlemleri için vekaletname verme ,veraset ilamı çıkartma için noter vekalet verme , vekaletname düzenlem ücreti ne kadar? konsolosluktan alınan vekaletname iptal ettirmek için nereye başvurulur?

Yurtdışında konsolosluklarda vekaletname ve diğer Noter işlemleri TC kimlik numarası ve kimlik bilgileri ile sistemden alınan randevu akabinde gerçekleşmektedir.

Konsolosluklarda noter işlemleri ve vekaletname vermek için, vekaleti veren kişi veya kişilerin konsolosluk memuru önünde bizzat bulunması ve kimliğini ispat eden pasaport , kimlik kartı gibi evrakları ibraz etmesi gerekmektedir. (adı ve soyadı, TC kimlik no ,doğduğu yer ve doğum tarihi,baba adı, ana adı).

E-Konsolosluk Noter İşlemleri için Randevu Alma Linki

Yurtdışında Konsolosluklarda vekaletnameler özel, genel veya düzenleme olarak üç gruba ayrılırlar.

Konsolosluklarda Düzenlenen Özel Vekaletnameler (Tarife: 2/II/3a)

 • Boşanma, boşanma tenfiz, emekli olma, emekli aylığı alma, banka işlemleri, vergi, elektrik-su-gaz, oto satış, şirket hisse devri, miras para banka, kooperatif hisse devri…vs.

Konsolosluklarda Düzenlenen Genel Vekaletnameler (Tarife: 2/II/3b)

 • Sadece ‘Veraset ilamı çıkartma’ ve ‘Dava’ vekaletnemeleri ‘genel’ olarak yazılırlar. (Vekaletnamenin içeriğinin sadece bu konulardan birinden ibaret olması durumunda.)

**Uyarı Veraset ilamı çıkartma’ vekaletnamesi fotoğraflıdır!

***Avukatlara verilecek dava vekaletnameleri yazılırken, avukatın bağlı olduğu baroya ve T.C. kimlik numarasına ihtiyaç vardır.

Konsolosluklarda Düzenleme şeklinde vekaletnameler (Tarife: 2/II/3b)

 • Tapu ile ilgili tüm işlemler (alım, satım, inşaat…), doğrudan gelir desteği….vs.

Konsolosluk Vekaletname verme işlemleri için ne kadar ödenir?

HARÇLAR
Özel vekaletname harcı (vekaletnamenin tek bir konuyla ilgili olması halinde) : € 14,00
Genel Vekaletname (vekaletnamenin birden fazla konu ve gayrimenkulle ilgili olması halinde) : € 28,00
DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ
Noter Kağıdı : € 3,00
Vekaletname kağıdı bedeli (her vekaletname sayfası için) : € 12,00
Toplam Masraf : € 40.00

Vekaletname düzenlem için ödenecek harç ve masraflar her yıl Aralık ayı sonunda Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenir.Aşağıda verilen bilgiler 2017 yılına ait olup 2018 yılı için ödenecek harç ve masraflar henüz yayınlamamıştır.

 

Konsolosluklarda Noter İşlemler esnasında dikkat edilecek hususlar ile gereken evrak aşağıdaki sunulmaktadır:

 • Vekaletname vermek isteyen vatandaşın nüfus cüzdanı mutlaka yanında olmalıdır. (Nüfus cüzdanının arkasında yer alan tüm bilgiler, sistemden KPS üzerinden gelen bilgilerle mutlaka karşılaştırılır. Birbirlerini tutmuyorlarsa, nüfus cüzdanının yenilenmesi gerekmektedir.
 • Daha önce Türk vatandaşlığından çıkmış ve halen Alman vatandaşı ise, mavi kartının (yeni tip) yanında olması yeterli olacaktır. Yeni mavi kart olmadan yapılan vekaletnamelerin geri döndüğüne rastlanmaktadır.
 • 2 adet en fazla 6 ay önce çekilmiş vesikalık fotoğraf. (Birden fazla vekalet verilecekse daha çok)
 • Fotoğraflı vekaletnameler: Tüm satış vekaletnameleri, tapu işlemleri ile ilgili tüm vekaletnameler, inşaat ile ilgili vekaletnameler, boşanma vekaletnameleri, miras bankavekaletnamesi, Merkez Bankası ile ilgili vekaletnameler, araç satış vekaletnameleri mutlaka fotoğraflı olmalıdır. Diğer yandan, fotoğraf konulması şart olmayan vekaletnameler için de, Türkiye’deki makamlar tarafından fotoğraf istenebilir.
 • Gayrimenkul satış vekaletnamelerinde, satılacak yerin tapusu kişinin kendi adına düzenlenmişse, tapunun okunaklı aslı veya bir örneği. (Yine isterse, Tapu Ataşeliğinden tapu bilgilerini alabilir.)
  Tapu getirilmemişse, vekaletnamenin genel olarak da yazılabileceğinin; ama bu şekilde yazılan satış vekaletnamelerinde, örneğin İstanbul’da 5 adet dairesi varsa, sadece satmak istediği değil de, tüm daireleri için yetki vermiş olacağının ve dolayısıyla tüm dairelerinin satılabileceğinin ve yine genel yazılmış olan satış vekaletnamesinin ilgili tapu müdürlüğü tarafından kabul edilmeme ihtimali olduğunun mutlaka belirtilmesi.
 • Oto satış vekaletnameleri için aracın plakası gerekmektedir.
 • Vekalet verilecek kişinin mutlaka T.C. kimlik numarasının getirilmesi.
 • Vatandaşın okuma yazması yok ise, 2 tane T.C. vatandaşı şahit olması (Nüfus cüzdanları veya pasaportları gerekir.)
 • Vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyor ise, işlem yaptırmaya, yeminli bir tercüman eşliğinde gelmesi. Hangi tercümanların Başkonsolosluğumuzda kayıtlı olduğunu

www.konsolosluk.gov.trinternet sayfasından öğrenilebilir. Belirli bir tercümanı tavsiye etme yetkimiz bulunmamaktadır.

 • Vekaletnamelerin kişilerin adına, ayrı ayrı düzenlendiğinin vurgulanması, tek bir kağıt üzerinde düzenlenmediğinin belirtilmesi ve buna bağlı olarak da, vekalet yazdıracak kişi sayısı kadar randevu alınmalıdır.
 • Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarda şüphe uyandıran sağlık durumlarında veya yaşa bağlı olmaksızın akıl sağlığından şüphe edilen tüm durumlarda, vatandaşın ev doktorunun düzenleyebileceği akli dengesinin yerinde olduğunu gösteren bir sağlık raporu istenir.

– Başkonsolosluğa sağlık nedenleri ile ambulans, araç ile getirilecek ve işlemleri aşağıya inilerek otoparkta imza alınacak vatandaşlardan sağlık raporu istenir. Noterlik Kanunu’nun (Kanun No: 1512), 192. Maddesi uyarınca yabancı memleketlerde noterlik görevi konsolosluk binası içinde görülür. Öte yandan aynı kanunun 193. Maddesi uyarınca, Noterlik işlemlerinin Türkiye’de yürütüldüğü gibi bina dışında yürütülmesi olanağı bulunmamaktadır.

– İkamet belgesinin, Bürgeramt’lardan alınacak ‘Meldebescheinigung’ belgesine istinaden verilebileceğinin ve kişilerin sadece şahsen başvurarak alabileceklerinin söylenmesi. (Emeklilik işlemleri ile ilgili olarak söz konusu belgeyi istiyorsa, Almanya’da ilk yaşamaya başladığı tarihin, Bürgeramt tarafından belgeye işlenmiş olması gerekir. )

– Reşit olmayan çocukları adına da vekalet verecek kişilerin, çocuklarının nüfus cüzdanlarını beraberlerinde getirmeleri. Fotoğraf konulması gereken vekaletnameler için, çocukların da fotoğrafı gereklidir. Çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf yok ise, fotoğraflardaki çocukların kimliklerini kanıtlayan, başka bir fotoğraflı belge.

Konsolosluktan Alınan Noter- Vekaletnamesi nasıl iptal edilir?

Vekaletnamesini iptal ettirmek isteyen (Azilname yazdırmak isteyen) kişiler, azledeceği kişinin T.C. kimlik numarasını ve adresini mutlaka belirtmek zorundadır. İptal edeceği vekaletin, düzenlendiği noterlik, tarihi ve sayısı da gereklidir. Ancak vekalete ait bu bilgileri bilmediği durumlarda da ‘tarihini ve sayısını hatırlamadığım’ diye ekleyerek azilname yazıyoruz.

Vekaletname hangi işlemler için verilir?

Vekaletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. Noterlik Kanunu’nun 89. maddesine göre aşağıdaki belgelerin Temsilciliklerimize bizzat gidilerek “Düzenleme” şeklinde yapılması zorunludur:

Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnameler,

Vasiyetname,

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

Gayrimenkul satış vaadi,

Vakıf senedi,

Evlenme mukavelesi,

Evlat edinme ve tanıma,

Mirasın taksimi sözleşmesi,

II) Aşağıdaki noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Bunların dışında ilgilinin istemesi halinde diğer belgelere de fotoğraf yapıştırılmasımümkün olmaktadır:

Boşanma davalarıiçin düzenlenecek vekaletnamelerde avukatın adısoyadı, bağlı bulunduğu baro/vergi dairesi gereklidir. Yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının tenfizi nedeniyle açılacak davalar için verilecek vekaletnamelerde ayrıca yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararının apostil tasdikinin yapılması ve sözkonusu kararın 2 adet onaylı tercümesi gereklidir.

Gayrimenkul alım satım sözleşmeleriyle vekaletnameleri,

Vasiyetname,

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,

Gayrimenkul satış vaadi,

Vakıf senedi,

Evlenme mukavelesi,

Evlat edinme,

Tanıma,

Mirasın Taksimi Sözleşmesi,

III) Vekaletnamelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur :

Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, istimlak, vb.); gayrimenkulün tapu bilgileri,

Araba ile ilgili işlemlerde (satış, devir, vb.); arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayısatın alacak /devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekaletnameye “dilediği şahıslara satmaya, devretmeye” şeklinde genel ifade yazılmaktadır.)

Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,

Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün adresi,

Telefon işlemlerinde; telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Vekalette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Türkiye’de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,

Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların Başkonsolosluk veya Büyükelçiliklerimizde düzenleyecekleri vekaletnamelerde Mavi Kart (Pembe kart)’larını da hazır bulundurmalarıgerekmektedir.

 

Previous post E-Konsolosluk Sayfasından Başvuru ve Randevu Durumu Sorgulama
Next post Almanya Berlin Türk Konsolosluk Yeni Kimlik Kartı İşlemleri

37 thoughts on “E-Konsolosluk Noter-Vekaletname Randevu Alma ve Sorgulama

 1. Merhaba,

  Ben 05.10.18 tarihinde Noterde vekalet yazdırdım ve Türkiye ye yolladim, fakat kayınpederimin eline bugüne kadar geçmedi.
  Benim tekrar randevu alıp yenimi yazdirmam lazım veya ilk yazilanin fotokopisi var elimde sizdede vardır büyük bir ihtimalle, aynısından tekrar cikarta bilir misiniz?

  Açıl cevap yazabilirsiniz çok memnun olurum, çok açıl tekrar yollamam lazım Türkiye ye.

  Saygılar
  Mustafa Aygar

 2. Ben Emriye Kuy
  Vekaletname için 15 -03-2019
  Tarıhınde arandovu taleb ediyorum

 3. selamlar tarimsal elektrik aboneligi devri icin vekaletname gerekiyor ,gerekli evraklar bilgileruniz icin tesekkürler

 4. Selamlar
  mümkünse su randevu alma sistemini bir gözden gecirmenizi rica edecem cok acemice yapilmis bir sistem, saygilar Mustafa

 5. Bregenz Türk Konsololuğu Noteri Dikkatine,

  Noterlikte Vasiyet vermeyle ilgili bir yazı veya Bildiri göremedim.
  Vasiyet verebilmek için gerekli bilgileri rica ederim,

  Saygılarımla
  Hakan Arslan

 6. Brüksel Türk Konsolosluğundan bir defa randövü aldım gittim. Kimlikten başka pasaport istediler. Benim pasaportum yoktu. Işlem yapmadılar. Memur korkma pasaportu getir bilgi gireceğim dedi ama güvenemiyorum.Pasaport olsada Yurt dışına çıkış tarihi iki yıl geçti. Bu durumda tekrar gitmekten çekiniyorum. Ayrıca adres istiyorlar. Benim kalma sebebim eşim ve çocuklarımın burda oturumlu okula gidiyor olması bunu açıklamak zor. Bu kadar soru zorluk çıkarmaya hakları yok ki vekalet için.. Pasaportu buldum ama tarih geçti. Tekrar gitsem sorun çıkarmı. Konsolosluk alıkoyma gönderme yapabilir mi. Çocuklarımı bırakıp gitmek istemiyorum.

 7. Azilde niçin vekalet verilen kişinin adresi belirtilmek zorunda, belki aramız açıldı ve iyi niyetinden şüphe duyuyorum ve adresini değiştirdi…

  1. Gerekli olan kayitli ikamet adresi mi, işyerinin adresi de olur mu?

 8. Merhabalar ben noter icin yani vekaletneme icin Randevu almak istiyorum

 9. Annem bana Noter den Vekaletname verecek emeklisini cekkebilmem icin randevu isdiyorum 07.02.2020

 10. Merhaba berlin noter yetkilisı ben türkiyede avukatıma vekalet verecem türkiyede benim yerimde temsilcisi olark bu ay içinde göndeemem lazım nisan ayı geçmemesi lazım tapuda zaman aşımın girmek özere dava sonuçum var mutlaka bu hafta vekaletname göndermem gerekiyor randunu için işlemi yaptım ama bu ay için boş gün yok mayıs ayına kadar boş yok lütfen açil bir durum yardımcı olurmusunuz rıca ediyorum
  Yada elektronik imza imkanı varsa oda olur
  TELEFON numaram 015218481246

  Saygılarımla hasan ataman

 11. bir günde vekaletname ve nüfus kimliği mi yenileme randevusu alabilirsiniz ikisede yetişir mi?

 12. Münster Baskonsoloslugu noterden randevu almak istiorum.

 13. Selamlar
  Bir sorum olacakti bana detaylarini izah ederseniz memnun olurum.
  Vefat etmis Babamizin hesabindaki Parayi cekebilmemiz icin Alman Vatandasi olan kardesime vekalet vermek istiyoruz.Burda hangi Belgeler gerekli ? Ne yapmamiz gerekli .Bir kardesimiz Köln de kaliyor oda ordan vekalet verebilir mi yoksa diger 3 kardes ile Stuttgartan mi cikaracagiz.

  Saygilar Ekrem Bozer

 14. Merhaba Ben randevu almak isdiyordum vekalet iptal icin bu ayin 15sine veya 19suna randevu almak isdiyordum Beni arayin lütfen saygilar Emine kosar 01639525985

 15. Köln şehirinin Türk konsoloslukta noter bölümünde randevu almak istiyorum

  1. İyi günler arabamı Türkiye götürmesi için Enişteme vekaletnamemi vermek istiyorum bunun için sizden randevu istiyorum bu mümkün mü acaba?

 16. merhaba randevü neden alamıyorum.yani online beceremiyorum..zormu bendemi hata

 17. Imzalanacak banka evraklari
  Lütfen ykin zaman icinde randevu veririmisiniz.

 18. Sayın Bayan ve Baylar,
  İsmim ümit gözler.
  Sizden ricam bana (tapu kaydı ekstresi lazım).
  Ne yapmam lazım.?
  Ben Almanya’da yaşıyorum.
  Şimdiden vereceğiniz cevap için çok teşekkür ederim.
  Sagılar
  Ümit gözler

 19. 20,01,2022 TARICHIDE RANDOVE ALMAK NOTER ISTIYORUM FRANKFURT KONSOLOSLUGUNDAN

 20. Türkiyede sati$ yetkisi vermek istedigim yegenim icin gittigim mainz kosoloslugu 65 ya$ üstü oldugum icin pisikiatri doktorundan rapor istedi hani aklim yerindemi´delimiyim´aklim yerindemi yoksa uzaydami manyakmiyim salakmiyim diye.! Bu dünyanin hic bir yerinde uygulanmayan durumu anlamsiz nedeni bile belli olmayan bilinmeyen durumu en sert $ekilde proteste ediyorum.Ne tür nedeni olsa bile cok yanli$ buldugumi$kencedir bu.Aklindengen yerinde olmasa bile sana ne karde$im.? Ben vekalet veriyorum sana ne.? Deli olsam veya akil dengem yerinde olmasa ALMANYADA ASLA ASLA ASLA BIR ADIM DEGIL ARABANIZIN KONTAGINI BILE ACAMAZSINIZ..Cok sevdigimiz ülkemize küsyoruz´dariliyoruz..Oto yollari yeni tertemiz olan geli$mi$ ülkemizin insanina yapilan bu i$kenceyi kafami duvarlara vurarak bir daha´ne bir dahasi bin kere prottesto ediyorum.Bakarmisiniz pisikitri doktor gitcem ve “beni kontrol edin pisikiatrim yerindemi ben manyakmiyim neyim eger degilsem damga mühür imza lütfen” diycem.!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu sitede kullanıcılarını daha kaliteli hizmet vermek için çerez kullanmaktadır. Çerez ayarları,kullanıcılarına mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. DAHA FAZLA BİLGİ...

Bu sitede kullanıcılarını daha iyi hizmet vermek için Çerez kullanmaktadır. Çerez ayarları,kullanıcılarına mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Bu web sitesini çerez ayarlarınızı değiştirmeden kullanmaya devam edersen veya aşağıda "Kabul ediyorum" u tıklayarak, çerez kullanımına izn vermiş olursunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.. Çerez nedir? Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. ... İki tür çerez vardır: Birinci taraf çerezleri ziyaret ettiğiniz site tarafından oluşturulur. Site, adres çubuğunda gösterilir.

Kapat